LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Danmark         


Danmarks statsministre
PeriodeStatsminister
1848-1852Adam Wilhelm Moltke
1852-1853Christian Albrecht Bluhme
1853-1854Anders Sandøe Ørsted
1854-1856Peter Georg Bang
1856-1857Carl Christoffer Georg Andræ
1857-1859Carl Christian Hall
1859-1860Carl Eduard Rotwitt
1860-1863Carl Christian Hall
1863-1864Ditlev Gothard Monrad
1864-1865Christian Albrecht Bluhme
1865-1870Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs
1870-1874Ludvig Holstein-Holsteinborg
1874-1875Christen Fonnesbech
1875-1894Jacob Brønnum Scavenius Estrup
1894-1897Tage Reedtz-Thott
1897-1900H.E. Hørring
1900-1901Hannibal Sehested
1901-1905Johan Henrik Deuntzer
1905-1908Jens Christian Christensen
1908-1909Niels I. Neergaard
1909-1909L. Holstein-Ledreborg
1909-1910Carl Theodor Zahle
1910-1913Klaus Berntsen
1913-1920Carl Theodor Zahle
1920-1920Otto Liebe
1920-1920M.P. Friis
1920-1924Niels Neergaard
1924-1926Thorvald Stauning
1926-1929Thomas Madsen-Mygdal
1929-1942Thorvald Stauning
1942-1942Vilhelm Buhl
1942-1943Erik Scavenius
1943-1945(Departementschefstyre)
1945-1945Vilhelm Buhl
1945-1947Knud Kristensen
1947-1950Hans Hedtoft
1950-1953Erik Eriksen
1953-1955Hans Hedtoft
1955-1960H.C. Hansen
1960-1962Viggo Kampmann
1962-1968Jens Otto Krag
1968-1971Hilmar Baunsgaard
1971-1972Jens Otto Krag
1972-1973Anker Jørgensen
1973-1975Poul Hartling
1975-1982Anker Jørgensen
1982-1993Poul Schlüter
1993-2001 Poul Nyrup Rasmussen
2001-2009Anders Fogh Rasmussen
2009-2011Lars Løkke Rasmussen
2011-2015Helle Thorning-Schmidt
2015-Lars Løkke Rasmussen

Statsministeren eller regeringslederen - kom først til at hedde »statsminister« ved den reviderede grundlovs ikrafttræden den 21. april 1918.

Fra 1848 og frem til 1855 hed regeringslederen premierminister. Med fællesforfatningen af 1855 indførtes betegnelsen »konseilspræsident«.