LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Tyskland            2. verdenskrig         


Adolf Hitler
Adolf Hitler (20. April 1889 - 30. April 1945) var Tysklands diktator (fører og rigskansler) fra 1933 til 1945. Han blev født i den østrigske by Braunau am Inn som søn af en østrigsk toldfunktionær.

Ved udbruddet af den 1. verdenskrig opholdt Hitler sig i München, hvor han ernærede sig blandt andet ved at farvelægge postkort. Han meldte sig straks ved krigsudbruddet til den tyske hær. Under krigen blev han såret 2 gange. Første gang i 1916, og senere umiddelbart før krigens slutning blev han blindet af gas. Han modtog jernkorset for sin indsats i krigen. Mens han lå på lazarettet i Pommern oplevede han Tysklands sammenbrud, hvilket angiveligt gjorde et så stærkt indtryk på ham, at han opgav enhver tanke om at blive kunstner og i stedet rejste til München for at kaste sig ud i politik.

I 1919 blev han medlem nr. 555 af »Det tyske arbejderparti« (Det tyske arbejderparti kaldte sit 1. medlem for nr. 500) og det 7. medlem af partiets eksekutivkomite. Med ham som leder udviklede det sig til det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP). Den 9. november 1923 forsøgte han med sine tilhængere og general Erich von Ludendorff gennem et kup i München at vinde magten, men kupforsøget blev slået ned af rigsværnet foran Feldherrnhalle, og Adolf Hitler blev i april 1924 idømt 5 års fængsel og indsat i Landsberg fængslet (men han blev frigivet allerede i december måned samme år). I fængslet dikterede han til sin nære kampfælle Rudolf Hess bogen Mein Kampf - et programskrift for den nazistiske bevægelse.

Han opnåede tysk statsborgerskab, så han kunne stille op som modkandidat til Paul von Hindenburg ved rigspræsidentvalget. Herefter forhandlede han med Hindenburg om overtagelse af magten. I 1933 blev han udnævnt til von Schleichers efterfølger som rigskansler og hermed var vejen åben for for opnåelse af diktatorisk magt. Ved Hindenburgs død i 1934 forenede Hitler embedet som rigskansler med rigspræsidentembedet under titlen rigsfører (eller fører, tysk: der Führer).

Adolf Hitler førte en meget ekspansionistisk politik og annekterede i 1938 Østrig og besatte senere Tjekkoslovakiet. Senere blev angrebet på Polen starten på 2. verdenskrig.

Adolf Hitler begik, efter at være blevet viet til sin mangeårige elskerinde Eva Braun, selvmord den 30. april 1945 i ruinerne af det tyske rigskancelli i Berlin, mens sovjetiske tropper nærmede sig området. Forinden havde han skrevet sit politiske testamente, hvori han blandt andet havde udnævnt storadmiral Karl Dönitz til sin efterfølger.