Albert af Stade
Albert af Stade, munk og fra 1232 abbed i Mariaklostret i Stade, søgte forgæves at indføre cistercienserreglen og trådte ind i franciskanerklostret i Stade (1240). Her skrev han et lærd digt om den trojanske krig, en versificeret bearbejdelse af den bibelske historie og en større verdenskrønike indtil 1256, for en stor del uddrag af ældre værker, men mod slutningen støttet på mundtlig meddelelse og dermed af historisk værdi.