Anaxarchos
Anaxarchos, græsk filosof fra 4. århundrede f.Kr., født i Abdera, død på Cypern, skal have tilhørt Demokrits' skole, men af hans filosofi er kun nogle etiske sætninger kendt, som viser slægtskab med den kyniske skole i foragt for ydre nydelser og lidelser. Han ledsagede Alexander den Store på togtet i Asien, og hans skikkelse er derfor indspundet i talrige anekdoter om hans samvær med kongen. Kendt er historien om hans død. Den cypriske fyrste Nikokreon, der var hans dødsfjende, fik ham i sin magt, og lod ham støde til døde i en morter, men Anaxarchos led den frygtelige død uden klage.