Anders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen (26. januar 1953 - ), født i Ginnerup, Djursland, er formand for Venstre, Danmarks Liberale Parti, og har siden 27. november 2001 været statsminister i Danmark. Han er dermed den længst siddende statsminister fra Venstre og den eneste, der har siddet i to på hinanden følgende valgperioder. Anders Fogh er Kommandør af 1. grad af Dannebrogsordenen.

Anders Fogh Rasmussen er født i Ginnerup Sogn på Djursland og opvokset i landsbyen Hvidding ved Hammershøj, mellem Randers og Viborg. Han er uddannet cand.oecon. på Aarhus Universitet. Han er gift med Anne-Mette Rasmussen, der er pædagog. Sammen har de tre børn. Parret er bosiddende i Nærum.

Fogh blev i sine unge år i Venstres Ungdom ofte kaldt »Røde Anders«, fordi han blev anset for at være relativt venstreorienteret i organisationen, og blandt andet gik ind for Økonomisk Demokrati. Øgenavnet kastede han dog af sig da han lod sig inspirere af den liberale filosof Robert Nozick i bogen Fra socialstat til minimalstat (1993). De fleste politiske iagttagere er enige om, at Fogh siden 1993 igen politisk set er gået imod midten.

Anders Fogh Rasmussen er søn af gårdejer Knud Rasmussen og hustru Martha Rasmussen. Han er sproglig-samfundsfaglig student fra Viborg Katedralskole i 1972. Samme år begyndte han på Aarhus Universitet, hvorfra han blev kandidat i nationaløkonomi i 1978. Fra 1978 til 1987 fungerede han som konsulent i Håndværksrådet.

Den politiske karriere begyndte allerede under gymnasietiden på Viborg Katedralskole, hvor Anders Fogh Rasmussen i 1970 stiftede Liberal Ungdom, som han var formand for frem til 1972. To år senere blev han landsformand for Venstres Ungdom, hvilket han var frem til 1976. Han var medlem af Venstres hovedbestyrelse 1973-1978 og igen fra 1984, formand for Venstres oplysningsudvalg fra 1984 og næstformand for Venstres landsorganisation fra 1985.

Folketinget
Anders Fogh Rasmussen blev medlem af Folketinget 1. oktober 1978. Han var formand for Folketingets Boligudvalg 1981-1986 og fra 1982-1987 var han medlem af Folketingets Finansudvalg; i årene 1994-1998 tillige som næstformand. Fra 1993 til 1998 var han formand for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg. Fogh Rasmussen var medlem af folketingsgruppens bestyrelse 1984-1987 og 1992-2001. I 1992 til 1998 var han Venstres politiske ordfører. Fra 1998 til 2001 var han formand for folketingsgruppen og partiets statsministerkandidat. Fra 1998-2001 var han desuden næstformand i Udenrigspolitisk Nævn 1998-2001.

Af øvrige tillidshverv kan nævnes: Medlem af forretningsudvalget i Dansk Ungdoms Fællesråd 1976-1978. Medlem af LOF's landsstyrelse 1979-1981. Medlem af repræsentantskabet for Nørgaards Højskole, Bjerringbro, 1984-1987 og igen fra 1993. Medlem af repræsentantskabet for Sparekassen i Skals 1985-1987. Medlem af repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond 1986-1987 og for Forsikringsselskabet Østifterne 1987. Medlem af bestyrelsen for investeringsforeningen Andelsinvest 1987 og igen fra 1995. Medlem af Pristalsnævnet 1982-1987, af Overfredningsnævnet 1985-1987 og af Landsskatteretten, Lønningsrådet og Udetillægsnævnet 1986-1987. Medlem af bestyrelsen for Skals Håndarbejdsskole fra 1993. Medlem af Nationalbankens repræsentantskab 1996-2001 og af Nationalbankens bestyrelse 1998-2001.

Han blev skatteminister i Poul Schlüters regering 10. september 1987-19. november 1992, og fra 18. december 1990-19. november 1992 var han tillige økonomiminister. Anders Fogh Rasmussen trådte tilbage efter en sag om såkaldt »kreativ bogføring« i Skatteministeriet og efterfølgende vildledning af folketinget. Han blev afløst af Peter Brixtofte. Siden 27. november 2001 har han været statsminister.

Anders Fogh Rasmussen var Venstres kandidat i Viborg Amtskreds fra 1973, i Kjellerupkredsen fra 1974, i Viborgkredsen 1977-1999 og i Glostrupkredsen siden 1999.

Forfatterskab
Har blandt andet skrevet bøgerne Opgør med skattesystemet, 1979, Kampen om boligen, 1982, og Fra Socialstat til Minimalstat, 1993. Medforfatter til bøgerne Den truede velstand, 1980, Slaget om landsbyen, 1981, Liberal Ungdom gennem 75 år, 1983, Handelen år 2000, 1985, Bolig og økonomi, 1987, Danmark år 2000, 1987, og Arbejdslyst og velfærd - en umulig cocktail?, 1993.