Artemon
Artemon hørte til den kreds, der ved år 200 samlede sig om grækeren Theodotos i Rom. Han lærte, at Kristus var kun et menneske, og påstod, at det havde været hele kirkens lære indtil romerbispen Zephyrinos' dage (198-217).