LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Baldassare Peruzzi
Baldassare Peruzzi (1481 - 1537), italiensk arkitekt og maler, født i Siena, død i Rom, hvortil han kom cirka 1504, og hvor han sammen med Ant. da Sangallo blev Bramantes medhjælper og tegner (ajutante dell' architetto) ved opførelsen af Peterskirken; i sit sidste leveår var Peruzzi selv (sammen med Sangallo) den øverstledende ved bygningen. Fra Roms erobring (1527) og til 1535 opholdt han sig i sin fødeby. Peruzzi, hvis bygningskunst nøje knytter sig til Bramantes, har haft den sørgelige lod, at hans mest omfattende og storartede byggeplaner aldrig kom til udførelse og kun er os bevarede i hans tegnimger og planer (i Ufifizi, Firenze). Men i det, han fik bygget, har Peruzzi - ofte under uheldige forhold og med meget sparsomme midler - skabt en række værker, der i deres klare, enkle stilfuldhed og fornem-gratiøse holdning hører til højrenæssancens ypperste. Her nævnes: Pal. Pollini (kun delvis) i Siena, Pal. Massimi alle Cologne (Rom, fra 1535), Palazzetto Spada (Rom), Pal. del Monte Contucci (i Montepulciano), Pal. Lambertini (Bologna) og domkirken i Carpi (fra 1513). Derimod fraskriver man nu i reglen Peruzzi den berømte Villa Farnesina i Rom og tillægger Rafael æren for den.

Også som maler har Peruzzi efterladt fremragende værker; fra først af under påvirkning af Pinturicchio, viser hans senere arbejder den indflydelse, Sodomas og først og fremmest Rafaels kunst har haft på ham. Af disse arbejder fremhæves: Loftsbillederne i Galatheasalen i Farnesina (1511-12), loftsbillederne i Stanza d'Eliodoro i Vatikanet, Loftsbilledet med »Paris' Dom« i Villa Belcaro ved Siena; i Rom de tidlige malerier med Sibyllerne i S. Onofrio; i S. Maria delle Pace: Madonna med Hellige (1516) og Marias fremstilling i templet, i Kirken Fontegiusta (Siena) den storladne fremstilling af Augustus og den tiburtinske Sibylle. I de sidste værker: Mosaikkerne i S. Croce in Gerusalemme, Rom, og i staffelibillederne - således kartonen med kongens tilbedelse i London - er Peruzzis kunst allerede stærkt præget af tidens tiltagende manierisme.