LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Benedikt 14.
Benedikt 14. (pave 1740-1758), Prosper Lambertini (født 1675), af en adelig familie i Bologna, var en fremragende lærd både som teolog og jurist.

Kardinal Lambertini var pavernes højt skattede rådgiver, og som ærkebiskop i Bologna vandt han alles hjerter ved sin sædelige og milde personlighed. Som pave var hans grundsætning: Paven går fremfor herskeren. Over for statsmagten var han så eftergivende som muligt; Kirkestatens økonomiske velfærd lå ham meget på hjerte, men helst gav han sig af med de rent kirkelige sager og med videnskabeligt arbejde, i hvilken retning han har ydet noget betydeligt. Han stod i et spændt forhold til jesuitter ordenen, på hvis reformation han tænkte; det var særlig mod jesuitternes missionspraksis, han udstedte bullerne Ex quo singulari og Omnium sollicitudinum, hvori det blev forbudt at lempe kristendommen efter hedenskabet.

Han indskrænkede festdagenes antal for at modvirke befolkningens lediggang, stiftede videnskabelige selskaber og lod Assemani udarbejde et katalog over det vatikanske Bibliotek. Benedikts værker udkom 1767 i Venedig i 15 foliobind.