LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Italien            Romerske kejsere         


Caracalla
Caracalla, romersk kejser 211-17, hed egentlig M. Aurelius Antoninus Bassianus og fødtes i Lyon 188 som ældste søn af kejser Septimius Severus og Julia Domna. Tilnavnet Caracalla fik han efter et gallisk klædningsstykke, som han søgte at bringe i mode ved i mængde at uddele det til folket. 196 blev han af faren udnævnt til Cæsar, 198 til Augustus. Efter fra Eboracuni (York), hvor hans far døde 211, at være vendt tilbage til Rom dræbte han sin bror og medregent Geta i selve morens arme (212) og anrettede lige efter et masseblodbad på brorens tilhængere. Ved den lejlighed omkom også den navnkundige retslærde Papinian. Straks efter forlod Caracalla Rom, idet han kun følte sig sikker hos hæren, som han smigrede på enhver måde og overøste med gaver. Ved Rhinen kæmpede han ret heldig mod de indtrængte alemanner, ved Donau imod goterne, og drog derefter til Orienten, smigrende sig med at skulle efterligne Alexander den Stores bedrifter. Mens han forberedte et stort felttog imod partnerne, opholdt han sig længere tid i Nikomedia og Antiochia. Under et besøg i Alexandria anrettede han et blodbad på indbyggerne her, der havde spottet ham. 216 åbnede han endelig felttoget imod partnerne; men under fremrykningen blev han mellem Edessa og Carræ dræbt af prætorian-præfekten Opilius Macrinus (8. april 217).

Caracallas hele regering udfyldtes af henrettelser og konfiskationer, hvorved han skaffede sig midler til at beholde hærens yndest, og også den af ham udstedte vigtige lov, hvorved den romerske borgerret tildeltes alle frie indbyggere af riget, hænger sammen med hans finansstyrelse. Provinserne kom derved foruden deres tidligere ydelser tillige til at betale de for de romerske borgere særlige skatter, men denne forholdsregel danner dog den naturlige konsekvens af de foregående kejseres politik, der gik ud på at udjævne uligheden mellem hovedstaden og provinserne. Ligesom faren var også Caracalla meget byggelysten, og han opførte især de pragtfulde bade (termer), hvis ruiner endnu hører til de mest fremtrædende i Rom.