Carl Peter Holbøll
Carl Peter Holbøll (1795 - 1856), dansk kolonibestyrer i Grønland og naturhistorisk samler, født i København.

Han blev sekondløjtnant i marinen 1821 og udsendtes 1822 med kongelig støtte på en toårig rejse til Grønland, dels for at gøre sig bekendt med hvalfangsten, dels for at gøre indsamlinger til det naturhistoriske museum. 1825 afgik han som kaptajnløjtnant fra marinen og ansattes som inspektør for kolonierne og hvalfangsten samt skifteforvalter i det nordre, 1828 i det sydlige Grønland. 1856 sejlede han med et af den grønlandske handelsskibe hjem til Grønland, men der blev aldrig senere hørt noget til ham eller skibet.

Han var en fortræffelig samler, hvem vort museum skylder overmåde meget stof og mange værdifulde oplysninger; selv har han derimod ikke publiceret stort mere end: Ornithologiske Bidrag til den grønlandske Fauna (1843).