LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Danmark            Danmarks kongerække         


Christoffer 3. af Bayern
Christoffer 3. af Bayern (1418 - 6. januar 1448), dansk konge 1440-48, søn af Wittelsbacheren pfalzgrev Johan i hans ægteskab med Erik af Pommerns søster Cathrine. Forældrene blev gift 1407, men Christoffer skal først være født 1418.

Da de danske stormænd besluttede at afsætte Erik af Pommern, indkaldte de Christoffer til Danmark som den nærmeste tronarving, og han overtog 1439 styrelsen som rigsforstander; 1440 hyldedes han som konge, året efter blev han taget til konge i Sverige, 1442 også i Norge, hvorefter han 1. januar 1443 blev kronet i Ribe. Ved indrømmelser til alle sider var dette resultat købt; foreningen mellem rigerne var indskrænket til at være en blot personalunion, Sønderjylland havde Christoffer 1440 måttet forlene arvelig til Adolf af Schauenburg, hansestæderne havde fået løfte på deres store særrettigheder; i det indre var stormændenes og Rigsrådets indflydelse blevet den afgørende, mens det var lykkedes at undertrykke den store bondeopstand, der flere år igennem havde raset i Nørrejylland; i slaget på St. Jørgensbjerg blev vendelboerne helt knuste (6. juni 1441).

Christoffer selv, en lille, tyk herre, var livsglad og godmodig; savnede han end ingenlunde herskerevner, fik han dog ikke synderligt udrettet i sin korte regeringstid. Han havde ved sin tiltrædelse lovet svenskerne at skaffe dem Gotland, hvor den fordrevne kong Erik sad på sit faste slot Visborg. Christoffer søgte ved forhandlinger at få ham bort derfra, men udrettede intet, og når der klagedes over det sørøveri, som Erik drev, svarede han letsindig: »Morbror skal også leve«.

I Sverige mindedes han som »Barkekongen«, fordi folket under en indtrådt misvækst måtte blande bark i brødet; til hans regering knytter sig dog også vedtagelsen af en omarbejdelse af Magnus Briksens almindelige landslov. I Danmark klagede man over, at Christoffer indkaldte og begunstigede sine landsmænd, bayrerne. Nogen interesse synes han at have haft for at tilbagetrænge hansestædernes handelsvælde; han begunstigede deres medbejlere, nederlænderne og englænderne, og når han mødtes med Nordtysklands fyrster, frygtede man i de fri stæder, at der lagdes onde råd op imod dem; det hed sig også, at man efter kongens død fandt en stor skat samlet, som han ville have brugt til et overfald på Lübeck.

26. september 1445 ægtede han Dorothea af Brandenburg, en datter af markgrev Johan Alkymisten, men ægteskabet var endnu sønneløst, da Christoffer pludselig døde på Helsingborg Slot 1448 og Dorothea ægtede året efter hans efterfølger, Christian 1.