Cølestin 1.
Cølestin 1. (Celestin 1., pave 422-432) var romer af fødsel og diakon, da han valgtes til Roms biskop. Han betragtede sig som hele kristenhedens overhoved, og hans stræben gik ud på at udvide den romerske biskops myndighed. Han tog parti mod Nestorios, mod pelagianismen og semipelagianismen. Af stor interesse er hans brev af 26. juli 428 til bisperne af Narbonne og Vienne; man regner det til dekretalerne. Han blev helligdømt, hans fest er 6. april.