Daniel Webster

Daniel Webster
Daniel Webster (18. juni 1782 - 24. oktober 1852), født i staten New Hampshire. Hav var født i små kår, blev 1805 sagfører og deltog 1812 i indsigelserne mod regeringens krigspolitik over for England. 1813-17 var han medlem af unionens repræsentanthus, flyttede 1817 til Boston og vandt ry som en ypperlig og skarpsindig sagfører. Han tog 1820 del i gennemsynet af Massachusetts' forfatning. 1823-27 havde han på ny sæde i repræsentanthuset og gennemførte en indgribende reform af unionens strafferetspleje. Han var derefter unionssenator 1827-39 og en af Whigpartiets ypperste taler, særlig i kampen mod Sydstaternes overmod og teorier om ret til at udtræde af unionen.

Marts 1841 blev han statssekretær indtil maj 1843 og afsluttede en vigtig grænsetraktat med England. Han indtrådte 1845 på ny i senatet, udtalte sig 1847 med styrke imod krigen med Mexico, for ikke at få slaveriets område udvidet, men medvirkede dog efter krigen tillige med sin gamle ven H. Clay på at tilvejebringe et kompromis (1850) om Californiens optagelse i unionen og flere spørgsmål vedrørende slaveriet (særlig lov om flygtede slaver). Han blev derefter igen statssekretær, men havde nu mistet sin folkeyndest og blev 1852 vraget ved det ny præsidentvalg. Krænkelsen herover medførte hans død. Et stort mindesmærke er rejst over ham i New York.