Dannemand
Dannemand (6. august 1790 - 23. december 1862). Kong Frederik 6. trådte kort efter sin tronbestigelse i et intimt forhold til en datter af borer ved Holmen, Morten Andersen Rafsted og Malene Gregersdatter ved navn Bente. Hun fødte kongen 2 døtre og 2 sønner og blev kaldt fru Frederikke Benedicte Dannemand, fra 1829 med oberstinderang.

Kongen forærede hende et hus ved Toldbodvejen i København, hvor hun førte et meget stille og tilbagetrukket liv. Hendes børn optoges 1830 i adelstanden. Den ældste datter, Louise Frederikke (født 1810, død 1888), var gift med kaptajn Wilhelm Zachariæ, den yngste, Caroline (født 1812, død 1844) med chef for Hestgarden, major Adolf Frederik Schack Brockdorff. Den yngste søn, Valdemar, døde 1835 i en alder af 15 år, den ældste, Frederik Vilhelm (født 1813, død 1888), optoges 1839 kort før farens død i grevestanden, og kongen gav ham Hovedgården Åstrup i Såby Sogn på Sjælland, hvilken han 1857 tillige med sin anden hustru Louise Christine født komtesse Schulin (født 1815, død 1884) oprettede til et kloster.