LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Danmarks kongerække         


Erik 3. Lam
Erik 3. Lam
Faktaboks
Dansk konge: 1137-1146
Valgsprog:?
EfterfulgteErik 2. Emune
Blev efterfulgt af:Svend 3. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den Store
Fødselsdato:cirka 1120
Fødselssted: ?
Dødsdato:27. august 1146
Dødssted:Skt Knuds Kloster
Begravet:?
Gift med:Lutgard
Børn:Frillesønnen Magnus
Erik 3. Lam (cirka 1120 - 27. august 1146), også kaldet David, dansk konge 1137-1146, var søn af høvdingen Haakon Jyde eller Haakon Nordmand og Erik Ejegods datter Ragnhild, sluttede sig til sin morbror Erik Emune og fældede Magnus den Stærke i slaget ved Fodevig (1134). Da Erik Emune blev dræbt af Sorteplog (1137), sprang Erik Lam frem; men Sorteplog skal have råbt: »Stik Sværdet i Balgen! fedt Flæsk faldt i din Kedel«, og da kongeætlingerne Svend og Valdemar endnu var børn, blev Erik Lam virkelig valgt til konge.

Det var meget vanskelige forhold, Erik Lam kom til at prøve kræfter med. Støttet fra Sverige gjorde hans fætter Olav, Harald Kesjes søn, sig til konge i de skånske lande, og dermed begyndte en blodig treårskrig. I eet år var der 13 kampe. Erik Lam for til Skåne og slog sin medbejler ved Glugstorp. Olav kom igen og angreb Sjælland, blev ganske vist slået af biskop Rike, men overraskede og nedhuggede dernæst den krigerske biskop i Ramløse ved Arresø. Erik Lam satte efter ham og forfulgte ham ind i Halland. Endelig fældedes Olav ved Tjuteå i Skåne. Erik Lam havde vist ilter kamplyst og ustyrligt mod, men den hårdtvundne sejr udtømte hans kraft, og venderne blev ikke rigtigt forstyrrede i deres røverier ved Danmarks kyster.

Stod Erik Lam ikke over for en fjendtlig hær, var han svag og lidet foretagsom. Derfor kaldtes han »lam« eller »spag«. Også i Erik Lams forhold til kirken skiftede fyrig aktivitet med veg passivitet. Straks ville han fortsætte i Erik Emunes fodspor og hindre Eskil i at blive ærkebisp; men da han mærkede modstand fra skåningernes side, faldt han til føje. Det varede ikke længe, før Eskil med sin overlegne personlighed vandt Erik Lam for sine kirkelige ideer. Erik Lam gav ærkesædet rige gaver, overlod Eskil krongodset Esrom til et kloster og gav Skt Peders Kloster ved Næstved udstrakte privilegier. Hans kongetid blev en glimrende epoke for den danske kirkes udvikling.

Men Erik Lam følte sig ikke lykkelig; han magtede ikke, hvad han ville, og hans ægteskab med den smukke, men letfærdige Lutgard skulle ikke gøre ham gladere. I 1146 får Erik Lam en alvorlig febersygdom, og som den hidtil eneste konge i danmarkshistorien abdicerer han, og ender sit liv i Skt Knuds Kloster i Odense. Her døde han 27. august 1146. Han efterlod sig en frillesøn Magnus, som kom til at spille en sørgelig rolle under Valdemar 1.