Erik, hertug af Sønderhalland
Erik, hertug af Sønderhalland 1284-1304, var en søn af Valdemar Sejrs uægte søn Knud. Ligesom flere af sine frænder måtte han i Erik Klippings tid længe vente på den udstyrelse med len, hvorpå han mente at have krav; men da oppositionen mod kongen fik overhånd, blev Erik først gjort til drost (1283), og året efter forlenedes han med de 4 sydligste herreder i Halland under navn af hertugdømme. 1285 blev han slået til ridder af den svenske konge Magnus Ladelaas; ellers nævnes han næsten ikke under de følgende urolige tider, hvor de andre kongefrænder lå i strid med kronen. Hans efterkommere opnåede ikke fyrstelig stilling, men de førte i deres skjold ligesom Erik en kronet løve, omgivet af hjerter, og en sønnesønssøn af ham, Barnum Eriksen, overlevede Valdemar Atterdag og var således den sidste mandlige ætling af det danske kongehus.


           

mall>