Ferdinand 1. af Portugal
Ferdinand 1. (31. oktober 1315 - 22. oktober 1383), konge af Portugal, besteg tronen efter sin far Peter den Retfærdige's død 1367. Han var en svag karakter og en dårlig regent, der ganske var optaget af glimrende hoffester og jagter, men da han var en gavmild og huldsalig herre, var han ikke desto mindre vel lidt hos den største del af folket. Da han gjorde fordring på Kastiliens trone, kom han straks i begyndelsen af sin regering i krig med dette land, med hvilket han siden lå i næsten uafbrudt fejde, som førtes uheldig for Portugals vedkommende. Først 1383 sluttedes der fred, hvori det bestemtes, at Ferdinands datter Beatrix skulde ægte den kastilianske infant, og da denne døde, selve kongen Johan 1., der således håbede at forene de to riger, thi i traktaten var Beatrix' børn blevet indsat som tronarvinger. Efter at deri ældre burgundiske linjes mandsstamme var uddød med kong Ferdinand, udråbtes Beatrix som dronning under sin mors formynderskab, men folket hadede Kastilianerne og valgte kongens halvbror Johan af Aviz til rigsforstander. 2 år senere hyldedes denne som konge og sikrede i Slaget ved Aljubarota (1385) riget mod Kastilianerne.