Ferdinand 2. af Kastilien
Ferdinand 2. den Hellige (født 1199), konge af Kastilien, (1217-52), søn af Alfons 9. af Leon. Han arvede efter farens død (1230) Leon, og de to riger forenedes nu for bestandig. Kampen mod maurerne fortsattes stadig; 1233 sejrede Ferdinand 2. ved Xeres de la Guadiana, 1236 erobredes Cordoba, 1248 Sevilla, og selve emiren af Granada blev Kastiliens lensmand. Fra den tid var de kristnes overmagt sikret. Ferdinand 2. var en ivrig katolik og gik strengt frem mod de besejrede maurer, der måtte afsværge deres tro eller udvandre. Talrige bispedømmer oprettedes i de erobrede lande, og universitetet i Salamanca stiftedes (1239).

Ferdinand 2. begyndte at udarbejde en lovbog, der skulle gælde i alle hans lande, men først fuldendtes under hans søn Alfons 10. den Vise. Han kanoniseredes 1671, og som hans festdag fejres hans dødsdag 30. Maj.