Ferdinand Albrecht Braun
Ferdinand Albrecht Braun (10. september 1757 - 19. december 1813), dansk søofficer. Braun blev sekondløjtnant 1774 og steg efterhånden til kommandørkaptajn (1802). Han er blevet kendt ved Slaget på Reden 2. april 1801, da han var chef for blokskibet Dannebrog, der førte Olfert Fischers stander, indtil det kom i brand. Skibet blev angrebet af Nelsons eget admiralskib Elefant samt af linjeskibene Glatton og Ganges. Af dets 336 mand stærke besætning dræbtes 53, mens 51 såredes, deriblandt Braun selv, som mistede sin højre hånd. Efter at have sendt det friske mandskab i land, og efter at han kun havde 3 kanoner brugelige tilbage, overgav han sig med sine sårede til englænderne. Skibet, som ved slagets slutning kom i drift, sprang en halv time efter kampens ophør i luften i kort afstand nord for batteriet Trekroner. Braun tog sin afsked året efter.