Ferdinand af Portugal
Ferdinand, titulærkonge af Portugal, (1816-85), prins af Sachsen-Koburg, ægtede 1836 dronning Maria da Gloria og fik næste år kongetitel efter dronningens død styrede han 1853-55 landet som regent i sønnen Pedro 5.'s ungdomsår. Han hengav sig desuden til malerkunsten og viste stor iver for vedligeholdelsen af Portugals historiske mindesmærker. 1869-70 gjordes der ham gentagne tilbud om at overtage Spaniens krone for at forberede den iberiske halvøs enhed, men han afslog dem. 1869 indgik han et morganatisk ægteskab med en tysk danserinde Elisa Hensier (født 1836), som blev ophøjet til grevinde Edla.