Ferdinand af Spanien
Ferdinand, kardinalinfant af Spanien, søn af Filip 3. af Spanien (1609-41). Han blev 1619 ærkebisp af Toledo og udnævntes kort efter til kardinal. 1633 sendtes han til Tyskland for at understøtte huset Habsburg mod svenskerne, og i spidsen for en spansk hær deltog han i Slaget ved Nordlingen (1634). Det følgende år gik han til Belgien, hvor han overtog statholderskabet, og han viste sig her som en dygtig administrator og feltherre. Det lykkedes ham at drive såvel hollænderne som franskmændene tilbage, ja han trængte endog langt ned i Frankrig. 1638 tilføjede han hollænderne under Vilhelm af Nassau et stort nederlag ved Kalloo.