LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Filemon
Filemon, græsk digter af den nyere attiske komedie, født cirka 361 f.Kr. i Syrakus eller i det kilikiske Soloi, død cirka 263, optrådte cirka 330 som komediedigter i Athen, hvor hans stykker vandt meget bifald og stilledes ved siden af Menanders. Af hans 97 stykker kendes 57 gennem brudstykker (udgivne i Kocks samling) og 2 gennem Plautus' bearbejdelser Mercator og Trinummus.

Filemon, discipel af apostlen Paulus, som fra sit fængsel i Rom skrev et brev til ham i anledning af den bortløbne træl Onesimos. Filemon var en anset mand i menigheden i Kolossæ, muligvis var han dens ældste (presbyter), i hvert fald samledes en menighedskreds i hans hus. Traditionen kalder Filemon biskop i Kolossæ og lader ham lide martyrdøden under Nero. Efter andre opgivelser var han biskop i Gaza. Hans mindedag er 22. november.