LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Filip 1.
Filip 1., den dristige (januar 1342 - 1404), hertug af Burgund (1363—1404), søn af kong Johan den Gode af Frankrig. Han fik sit tilnavn på grund af det mod, hvormed han forsvarede sin far i slaget ved Poitiers, hvor de imidlertid begge faldt i engelsk fangenskab, i hvilket Filip 1. forblev til freden i Bretigny (1360).

Da den ældre burgundiske hertuglinje uddøde 1361, og landet således faldt til kronen, indsatte faren ham som statholder i hertugdømmet, med hvilket han dog kort efter blev forlenet (1363) mod at give afkald på Touraine, der tidligere var blevet ham overdraget. Den afdøde hertug havde været gift med grev Ludvig af Flanderns arvedatter Margrete, hvis hånd selvfølgelig var meget efterstræbt. Faren ønskede et engelsk ægteskab, men ved store ofre lykkedes det Karl 5. af Frankrig at forpurre dette og bevæge greven til at give sin datter til Filip 1. (1369), som således erhvervede Franche-Comté, Artois, Flandern og Nevers, der tilfaldt ham 1384. Efter Karl 5.s død (1380) kæmpede Filip 1. med sine brødre, hertugerne af Berry og Anjou, om formynderskabet for den mindreårige Karl 6., som han overtog 1382. Under hele formyndertiden udnyttede han Frankrigs kræfter til fordel for sine særinteresser og bevægede således den unge konge til at foretage et krigstogt mod Flandern for at tugte de urolige stæder, der også led et stort nederlag ved Roosebeke (1382). 1388 var det foreløbig til ende med hans magt, da kongen selv overtog regeringen, men efter at Karls sindssyge var kommet til udbrud 1392, blev Filip 1. på ny Frankrigs egentlige regent til sin død.