LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Filip af Schwaben
Filip af Schwaben (1177 - 21. juni 1208), tysk konge (1198 - 1208), søn af Frederik Barbarossa og Beatrix af Burgund. Han blev opdraget til kirkens tjeneste, som han dog forlod 1193; 1196 fik han Hertugdømmet Schwaben og ægtede 1197 Irene (Marie), en datter af kejser Isak Angelos af Byzans. Efter broren Henrik 6.s død (1197) forsvarede han en tid lang Frederik 2.s sag; men da denne ikke kunne hævdes, samtykkede han i selv at optræde som familiens hoved og valgtes 1198 af stauferne til romersk konge. Welferne valgte Henrik Løves søn Otto, som anerkendtes af pave Innocens 3., der bandlyste Filip (1201), og indtil cirka 1203 var denne afgjort Otto underlegen. Flere stæder sluttede sig imidlertid til ham, og 1207 erobredes det vigtige Køln, hvorved borgerkrigen væsentlig var endt; samme år løstes han af bandet og forsonedes snart ganske med paven. På det afgørende togt mod Otto blev han imidlertid myrdet i sit telt af Otto af Wittelsbach, en af sine tilhængere, hvem han havde krænket i en familiesag.