LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            England         


Francis Rawdon
Francis Rawdon, markis af Hastings (7. december 1754 - 28. november 1826), engelsk statsmand, tjente som lord Rawdon med Hader i den nordamerikanske frihedskrig 1774-81; blev 1778 generaladjutant hos lord Cornwallis og 1780 oberst.

1783 ophøjedes han til engelsk peer som baron Rawdon, arvede desuden 1793 efter sin far den irske peersværdighed som jarl af Moira og overtog 1808 efter sin mors død titelen baron Hastings (forfremmet 1817 til markis). Som medlem af det irske underhus siden 1781 hørte han til oppositionen, rettede 1797 i det engelske overhus stærke angreb på regeringens tyranni i Irland og var 1799 en afgjort modstander af dettes union med Storbritannien.

Han var tidlig en fortrolig ven af prinsen af Wales (Georg 4.) og forsvarede allerede 1789 hans ret til regentskabet. Februar 1806 - maj 1807 var han optaget i Whigministeriet som felttøjmester; men allerede 1797 havde der været tale om at gøre ham til minister og ligeledes på ny 1812.

Som generalguvernør i Indien 1813-22 overvandt han 1814 bjergfolkene i Nepal og 1817-18 mahratterne, men styrede desuden landet med stor dygtighed, fremmede særlig skolevæsenet og hævdede pressens frihed.

1824 blev han guvernør på Malta. Skønt det ostindiske Kompagni 1819 havde bevilget 60.000 pund sterling til indkøb af et gods til ham, var hans familie ved hans død dog i slette kår på grund af hans ødselhed, og der bevilgedes derfor 1827 yderligere 20.000 pund sterling til hans søn som løn for farens fortjenester.