Fredrik Hasselqvist
Fredrik Hasselqvist, svensk naturforsker (1722-52). Efter at han under store økonomiske vanskeligheder var blevet student i Uppsala 1741, kastede han sig over studiet af naturvidenskaberne, og 1747 forsvarede han under Linnés præsidium sin første akademiske afhandling, De viribus plantarum. Efter Linnés tilskyndelse bestemte han sig til, trods sit svagelige helbred og sine få pengemidler, at rejse til Palæstina for at undersøge dette lands hidtil næsten ukendte flora og fauna.

Efter at han 1749 havde taget den medicinske licentiateksamen og disputeret for doktorgraden (Theses medicæ inaugurales), rejste han samme år til Smyrna, hvor han blev vinteren over. Det følgende år opholdt han sig i Kairo, gjorde studier over Nilens ebbe og flod og indsamlede betydeligt. 1751 nåede han til Palæstina, hvorfra han samme år vendte tilbage til Smyrna med rige samlinger. Hans brystlidelse gjorde her ende på hans liv. Efter hans død købte dronning Lovisa Ulrika hans samlinger. 1757 udgav Linné hans Iter palæstinum eller Resa til Heliga landet.