LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Götz von Berlichingen
Götz (Gottfried) von Berlichingen, kaldet: »mit der eisernen Hand«, navnkundig ridder, født 1480 i Württemberg, død på Hornberg 23. juli 1562, deltog i alle de endeløse småfejder, der på den tid førtes rundt om i Tyskland, kæmpende snart på den ene, snart på den anden side, med bytte og løsepenge som mål.

Da han 1512 havde udplyndret en skare købmænd ved Forchheim, blev han første gang lyst i Rigets Acht; 1518 blev han det anden gang, da han havde overfaldet grev Filip af Waldeck og aftvunget ham 8.900 dukater i løsesum. Året efter stod han på hertug Ulrik af Württembergs side i dennes kamp med Det Schwabiske Forbund; med stor udholdenhed forsvarede han den lille stad Möckmühl, men måtte til sidst overgive den og sad tre år i fangenskab, indtil Frants von Sickingen og Georg von Frundsberg skaffede ham fri.

Berlichingen trak sig nu tilbage til sit slot Hornberg ved Neckar; da bondekrigen begyndte, tvang bønderne ham dog til at overtage anførslen over en af deres hovedskarer, men efter nogle ugers forløb greb han en lejlighed til atter at vende tilbage til sin borg; alligevel måtte han siden på grund af dette sit anførerskab finde sig i at love ikke at komme uden for sin borgs område. Denne indesluttelse varede til 1540; i de følgende år deltog han i Karl 5.s felttog mod tyrkerne i Ungarn og mod Frankrig (1544).

Sit tilnavn skyldte Berlichingen en kunstig jernhånd, som han lod forfærdige, da han 1504 havde mistet sin højre hånd ved belejringen af Landshut; den kunne befæstes på armen, og de enkelte fingerled var bevægelige, således at Götz ved hjælp af denne mekanisme kunne holde sværdet ganske sikkert.

Han har selv forfattet sin levnedsbeskrivelse (udgivet 1731 og oftere, sidst af Schönhuth, 1859), ubehjælpsom og ofte upålidelig, men givende et godt billede af adelens sæder og liv i de dage; fra dette skrift har Goethe taget stoffet til sit navnkundige skuespil Götz von Berlichingen.