LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Opdagelsesrejsende         


Gustav Nachtigal
Gustav Nachtigal (23. februar 1834 - 20. april 1885), tysk afrikarejsende, født i Eichstedt i preussisk Sachsen. Nachtigal blev 1858 militærlæge, rejste af helbredshensyn 1861 til Algeriet og to år senere til Tunesien, hvor han som læge ved den tunesiske hær deltog i et felttog mod oprørske stammer og blev ansat ved Bei'ens hof.

1869 drog Nachtigal af sted til Bornu fra Tripolis som overbringer af gaver fra kongen af Preussen til sultan Omar. Han opholdt sig i længere tid i Fessan og rejste derpå til Tibesti, som hidtil ikke havde været besøgt af nogen europæer.

I juli 1870 ankom han til Bornus hovedstad Kuka, hvorfra han, efter udført mission, det følgende år rejste nord om Tsad-søen til Kanem og Borku for i januar 1872 at vende tilbage til Kuka. Herfra rejste han syd om Tsad-søen til Bagirmi, kom om efteråret atter tilbage til Kuka, forlod derpå endelig denne by i begyndelsen af 1873 og rejste til Wadai og videre øst på for i sommeren 1874 via Darfur og Kordofan at nå Khartoum ved Nilen. Nachtigal ankom efter sin lange og farlige rejse, der skaffede ham stor berømmelse, i november til Kairo, hvor han som syg måtte tilbringe vinteren.

I sommeren 1875 vendte Nachtigal tilbage til Tyskland, hvor han i Berlin udarbejdede sit rejseværk og virkede som formand for »Gesellschaft für Erdkunde« og »Afrikanishce Gesellschaft«.

1882 rejste Nachtigal, der havde modtaget hædersbevisninger fra ind- og udlandet, til Tunesien som tysk generalkonsul på stedet, og i foråret sendtes han som kejserlig tysk kommissær til kysten af Øvreguinea, hvor han i juli 1884 hejste det tyske flag og stillede Togo-distriktet under tysk beskyttelse. Kort herefter hejste han tysk flag i Cameroun og afsluttede overenskomster med forskellige negerhøvdinger i disse egne.

8. april 1885 forlod Nachtigal Cameroun om bord i et tysk krigsskib, i hvilket han døde af feber. Den påfølgende dag begravedes liget ved Kap Palmas, hvorfra den store afrikarejsendes jordiske levninger 1888 blev flyttet til Cameroun, hvor der ved regeringsbygningen er blevet rejst et mindesmærke for ham. Nachtigal er forfatter til »Sahara und Sudan« (2 bind, Berlin 1879-81). Efter hans død udkom 3. bind 1889. 1887 blev i Berlin udgivet »Erinnerungen von Gustav Nachtigal« af Dorothea Berlin.