Hafliði Marsson
Hafliði Marsson, islandsk høvding, født i midten af 11. århundrede, død 1130, boede på gården Breiðabólsstaður i Vesturhóp, i Húnavatnssyssel. Hafliði Marsson var en lovkyndig mand og Islands mest ansete høvding i sin tid. Hos ham blev de islandske love først nedskrevet i vinteren 1117-18. 1119-21 havde Hafliði Marsson en heftig strid med høvdingen þorgils Oddason, der på Altinget 1120 sårede Hafliði Marsson. þorgils blev nu dømt fredløs; men da han alligevel det følgende år agtede at møde på Altinget med en stor styrke (840 mand), ville Hafliði Marsson forhindre dette og samlede 1.440 mand. En kamp syntes uundgåelig, men ved biskop þorlákr Runólfssons energiske optræden blev dette forhindret. Et fuldstændigt forlig kom i stand mellem Hafliði Marsson og þorgils. Om Hafliði Marsson og þorgils findes en særskilt saga, der er optaget i Sturlunga saga.