Halsten
Halsten Stenkilsson (cirka 1050 - 1084), var en svensk konge, som påstås at have regeret i Sverige i en kort periode efter år 1066 muligvis sammen med sin bror Inge den Ældre frem til omkring 1068. Adam af Bremen nævner ham kun i en mindre bemærkning. Han er også omtalt i den ældre Västgötalagen.

Halsten var søn af kong Stenkil og Ingamoder Emundsdotter og far til de to konger Filip og Inge den Yngre. Året for hans dødsfald er meget usikkert, kan have været så tidligt som 1070 men også så sent som 1084. Ifølge nogle tekster skal han have været kraftigt påvirket af sin bror Inge den Ældre som muligvis også stod bag de tronstridigheder som foregik mellem 1066 og 1088 ved at støtte en alt for hård kristendom.