Håkan Röde
Håkan Röde, født omkring 1040, ifølge sagnet svensk konge cirka 1070-1080. Håkan Röde fik magten efter at Halsten nægtede at foretage blot for sveerne omkring år 1070 (eventuelt døde Halsten dette år og det var da Inge den Ældre som nægtede at foretage blot). Det er muligt at der fandtes en anden sveakonge, Anund Gårdske, under første halvdel af 1070-tallet. Det er sandsynligt at Sverige under denne tid var delt mellem de asatroende sveere, de kristne sveere og de kristne vestgötere, og at Håkan Röde da alene var konge over de kristnede sveere og Anund Gårdske over de asatroende sveere. I Västergötland skulle da Inge den Ældre eller muligvis Halsten været konge. Der er også historikere som mener at Håkan Röde var en kompromiskandidat til tronen efter Halstens formodede frafald 1070, og dermed var de kristne sveeres og vestgöteres kandidat, mens de asatroende sveere foretrak Anund Gårdske. Halstens bror, Inge den Ældre, havde formodentlig kun støtte fra de mest fanatiske kristne i Västergötland. Usikkerheden omkring dette giver et billede af et Sverige som endnu ikke var en sammenbygget stat.

Vi ved ikke meget om Håkan Rödes familie. Han var sikkert uægte søn af Stenkil, og dermed halvbror til Halsten og Inge den Ældre. Sagnene beretter at han ved tinget i Uppsala tog »unge Olofs mor« til hustru, det vil sige Erik Hedningens enke.

En af de få kilder som findes er den beskadigede runesten Håkanstenen ved Hovgården på Adelsö i Mälaren. Stenen rejstes over kong Håkan Rödes søn Erik af bryden over Roden Tolir, og hans hustru Gylla. På stenen findes et kvindenavn, Gyla, som muligvis var Eriks mor, og i så fald Håkan Rödes kone. Teksten på runestenen afsluttes med konstateringen at konungen och hans hustru läto rista efter Erik. Håkon bjöd rista. Dette er første gang ordet konung (konge) er dokumenteret i Sverige.