Heinrich Hertz

Heinrich Hertz
Heinrich Rudolf Hertz (22. februar 1857 - 1. januar 1894), tysk fysiker, født i Hamborg, hvor faren var senator.

Heinrich studerede først ingeniørvidenskab, men vendte sig siden under indflydelse af Helmholtz og Kirchhoff til fysikken. Han tog doktorgraden i Berlin og blev derefter assistent hos Helmholtz til 1883. 1885 blev han kaldt til den tekniske højskole i Karlsruhe som ordinær professor i fysik, og 1889 fulgte han efter Clausius som professor i Bonn.

Hans arbejder 1887 og 1888 over elektrodynamiske svingninger gjorde hans navn berømt og gav anledning til, at fysikere rundt om i verden kastede sig over studiet af disse svingninger. Hans påvisning af radiobølgerne førte til radioteknikkens udvikling og enheden hertz blev opkaldt efter ham.

Et andet betydeligt arbejde, Principien der Mechanik, blev han færdig med kort før sin død.