Henrik Raspe
Henrik Raspe (død 12. februar 1247), landgreve af Thüringen, lod sig maj 1246 af de tre rhinske kurfyrster udråbe til modkonge mod kejser Frederik 2.. Han var imidlertid en ren og skær præstekonge, og da han ikke understøttedes af nogen af de større rigsfyrster, var hans magt ganske illusorisk og styrkedes ikke ved, at han i løbet af sommeren 1246 besejrede sin modstander, kejserens søn den unge kong Konrad ved Frankfurt an Main. Han døde uden at have øvet nogen indflydelse eller blot nydt nogen agtelse.