Henrik, greve af Holsten
Henrik, greve af Holsten (1397 - 28. maj 1427) og (ikke anerkendt) hertug af Sønderjylland, søn af grev Gerhard 6. og Elisabeth af Braunschweig.

Faren faldt mod ditmarskerne, da Henrik var 7 år gammel, hvorefter han blev opdraget i Danmark ved Erik af Pommerns hof. Samtidig søgte dronning Margrete at vinde Sønderjylland tilbage til kronen, og da han blev myndig, nægtede kongen at forlene ham med hertugdømmet, som Danehoffet i Nyborg tildømte kongen, fordi dets besiddere havde ført Avindskjold mod riget.

Efter at holstenerne 1417 kun havde slottet Gottorp tilbage, vendte lykken sig imidlertid, og Henrik, der nu træder i forgrunden, kæmpede med stor udholdenhed og dygtighed. For at forsvare sig og sine brødre for voldgiftsmanden kejser Sigismund drog han personlig til Ungarn, og gik dommen ham end imod (1424), lykkedes det ham dog at drage Hansestæderne, hidtil kong Eriks forbundsfæller, over på sin side. Foråret 1427 belejrede de allierede Flensborg, men ved et natligt angreb på byen fandt Henrik sin død.