LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Danmark            Norge         


Jacob Benzon
Jacob Benzon (1688 - 1775), statholder i Norge, sønnesøn af Niels Benzon, havde en glimrende løbebane som embedsmand. Han blev 1721 assessor i Hofretten, 1726 stiftamtmand i Trondhjem, 1740 stiftamtmand i Århus, 1747 overpræsident i København, 1750 vicestatholder i Norge og desuden, indtil 1763 stiftamtmand i Akershus, 1770 virkelig statholder, fra hvilken stilling han dog 1771 fjernedes af Struensee, angivelig på grund af alderdom, men idet embedet samtidig ophævedes.

Sine sidste år levede han i Danmark og døde i ugift stand i Århus, efterladende sig et »for sin gudsfrygt og retsindighed berømmeligt efterminde«. I Norge nød han høj anseelse og megen anerkendelse på grund af den interesse, hvormed han tog sig af de særlig norske anliggender og søgte at varetage landets økonomiske velfærd; Struensees hårdhændede optræden imod ham vakte derfor her sorg og misfornøjelse.

Ved vidtdreven sparsommelighed havde Benzon skaffet sig stor formue i jordegods; af dette oprettede han to stamhuse til fordel for en brorsøn.