James Francis Edward Stuart
James Stuart, den ældre prætendent, antog navnet Jakob 3., og søgte i årene 1715 og 1716 forgæves at genvinde den skotske trone. han ægtede 1719 Marie Sobieska og havde med hende sønnerne Karl Edvard, den yngre prætendent og Henrik Benedict, der 1747 fik titel af kardinal.