James Watt

James Watt
James Watt (19. januar 1739 - 19. august 1819), skaber af dampmaskinen og opfinder af fortætteren, født i Greenock i Skotland, død i Heathfield ved Brimingham.

Han uddannede sig næsten udelukkende ved selvstudium, arbejdede fra 1754 i Glasgow som mekaniker, fra 1756 i London, blev 1757 universitetsmekaniker i Glasgow, hvor hans lille aflukke ved siden af værkstedet i universitetsbygningen snart blev forsamlingssted for Glasgows betydeligste videnskabsmænd. Indtil 1774 var han også beskæftiget som landmåler og civilingeniør, men han levede i ret trykkende forhold.

Den ham 1763 overdragne reparation af modellen til Newcomens dampmaskine gav ham interesse for dampmaskinespørgsmålet, og 1764 opgav han sin stilling for at kunne hengive sig til sine ideer.

1765 opfandt han den særlige fortætter med luftpumpe, og 1769 trådte han i forbindelse med Boulton, sammen med hvem han grundlagde en maskinfabrik i Soho ved Birmingham 1774.

Ved opfindelsen af parallelogrammet 1784 og stempelkraftens overførelse på en roterende aksel blev dampmaskinens område, som hidtil havde været indskrænket til bjergværkerne, på en gang ganske overordentlig udvidet.

Ved siden af mange andre småopfindelser konstruerede Watt en brevkopipresse, patenteret 1780, og et apparat til at tørre vævede stoffer ved vanddamp.

I sine senere år overlod han forretningen til sin søn, som fortsatte den med Boultons søn.

Watt er begravet i Handsworth kirke. Mindesmærker for ham er oprettede i Westminster-Abbediet i London (af Chantrey), i Birmingham, Greenock og Manchester.