Jean Baptiste Eblé
Jean Baptiste Eblé (21. december 1758 - 31. december 1812), greve, fransk general, trådte tidlig ind i hæren og var ved revolutionens udbrud i Neapel, hvor han var medvirkende ved organisationen af artilleriet. Trods et fordelagtigt tilbud forlod han Neapel og ilede hjem til Frankrig, hvor han i Kampen på Nordgrænsen udmærkede sig således, at han allerede 1793 udnævntes til divisionsgeneral. Den hurtige erobring af de hollandske fæstninger skyldtes i en væsentlig grad hans energi.

1795-97 førte han artilleriet under Moreau og 1798 under Championnet i krigen mod Neapel. 1800 var han atter under Moreau og forstod stadig på en udmærket måde at sørge for det franske artilleri.

Han organiserede Den Bataviske Republiks artilleri, deltog 1806-07 i 6. Korps i kampen mod Preussen og blev 1808 krigsminister i kongeriget Westfalen. 1810 sendtes han til Massenas korps i Portugal, hvor han virkede med fremragende dygtighed, men bedst anvendtes hans energi under felttoget i Rusland 1812, i hvilket han deltog som Commandant en chef de l’équipage des ponts. Kun ved hans ihærdige anstrengelser lykkedes det at udføre broslagningen ved Beresina. De i felttoget udståede anstrengelser bevirkede hans død.