LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Frankrig            Frankrigs kongerække         


Johan 2. den Gode
Johan 2. den Gode (16. april 1319 - 8. april 1364), konge af Frankrig, var søn af Filip 6. af Valois og dennes første dronning, Jeanne de Bourgogne.

Han blev konge 22. august 1350 under meget vanskelige forhold; den sorte død havde hærget stærkt i landet, og man var i en krig med England, der hidtil var ført uheldig. Johan var en konge som faren med ridderlig tapperhed, men ødsel og uduelig som regent; han levede med og søgte sin støtte hos en adel, hvis idealer tilhørte fortiden, og hvis indflydelse medførte den uorden og forvirring, som først og fremmest var rigets svaghed over for England. Mens han gik op i kampe med sine vasaller, blev rigets finanser stadig mere ødelagte, alt opløstes i forvirring, og forgæves søgte de franske stænder ved et møde 1355 at bringe orden. Endelig gik englænderne atter over til kraftigt angreb, og 1356 sejrede de i det store slag ved Poitiers og fangede kong Johan.

Mens nu først stænderne søgte at tage styrelsen og genrejse landet, men derpå Dauphinen, den senere Karl 5., fik overtaget og bragte nogenlunde orden, var kongen stadig Englands fange. Han behandledes godt i fangenskabet og synes at have befundet sig ganske vel ved at være fri for regeringens byrder. Marts 1359 sluttede han dog aftale om, at han skulle være fri mod at afstå næsten halvdelen af Frankrig, men dette forkastedes af den franske regering. Denne sluttede noget senere 8. maj 1360 freden i Brétigny på en del gunstigere betingelser. I overensstemmelse hermed frigaves han oktober 1360 mod forskellige gidsler som pant på fredens overholdelse. Det følgende par år regerede han nu lige så slet som før; september 1363 gav han det 1361 hjemfaldne len Burgund til sin yngre søn Filip den Dristige. Imidlertid var en af hans sønner, der var gidsel i England, flygtet, og han vendte da januar 1364 tilbage til England som fange. Han tilbragte her vinteren under store fester og døde der.