LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Johann Georg Leopold Mozart
Johann Georg Leopold Mozart, tysk musiker (1719-1787), født i Augsburg i en beskeden bogbinderfamilie og kom til Salzburg for der at studere jura; samtidig dyrkede han musik, for hvilken han tidlig havde vist anlæg, og da økonomiske vanskeligheder indtrådte, valgte han helt at hengive sig til musikken. Han blev violinist i det ærkebiskoppelige kapel og steg hurtig til vicekapelmester (1762).

Mozart udfoldede en betydelig kompositionsvirksomhed, der omfattede symfonier, oratorier, serenader, koncerter, sonater, operaer og pantomimer, og udgav et fortjenstfuldt og i lang tid meget brugt værk: Versuch einer gründlichen Violinschule (1756, i talrige oplag lige til 1804), en af de ældste violinskoler. Sin selvstændige musikergerning opgav Mozart imidlertid, da hans børn Maria Anna, kaldet Nannerl (1751-1829) og Wolfgang voksede til og tidlig viste usædvanlig rige musikalske evner; til disses udvikling og i det hele til sine børns fremtid helligede Mozart da resten af sit liv.