LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            USA            Amerikanske præsidenter         


John Adams
John Adams


Præsident nr.:2
Præsidentperiode:4. marts 1797 - 4. marts 1801
Efterfulgte:George Washington
Efterfulgt af:Thomas Jefferson
Fødselsdato:30. oktober 1735
Fødselssted:Quincy, Massachusetts
Dødsdato:4. juli 1826
Død i: Quincy, Massachusetts
Gift med:Abigail Smith
Erhverv:Advokat
Politisk parti:Føderalist
Vicepræsident:Thomas Jefferson

John Adams (30. oktober 1735 - 4. juli 1826) var den 1. amerikanske vicepræsident (1789-97) og den 2. amerikanske præsident.

Adams blev født den 20. oktober 1735 i hvad nu er byen Quincy, Massachusetts. Hans far, en landmand, også med navnet John var 4. generations efterkommer af Henry Adams, som emigrerede fra Devon, England til Massachusetts omkring år 1636. Hans mor var Susanna Boylston Adams.

John Adams blev 1758 sagfører i sin hjemstat og hævdede siden 1761 med stor dygtighed og udholdenhed koloniernes rettigheder over for den engelske regering særlig i kampen mod stempelafgiften 1765. Han valgtes 1771 til Massachusetts' lovgivende forsamling og 1774 til koloniernes fællesforsamling. Foreslog her Washington til deres overgeneral og støttede 1776 R. H. Lee's forslag om at erklære deres uafhængighed, samt var ordfører for den nærmest af Jefferson affattede uafhængighedserklæring.

1779 tog han væsentlig del i udarbejdelsen af Massachusetts' ny forfatning og drog derefter som koloniernes forhandler til Europa (havde allerede 1778 været en kort tid i Paris); han sluttede 1782 sammen med J. Jay (imod B. Franklin) foreløbig fred med England uden at tage hensyn til Frankrig og udvirkede desuden Hollands anerkendelse og aftale om en handelspagt. 1785-88 var Adams udsendt til London og skrev her sit store værk Defense of the Constitution and government of the United States (3 bind 1787).

Efter sin tilbagekomst blev Adams 1789 vicepræsident (valgt med knap halvdelen af stemmerne, genvalgt 1792) og sluttede sig til det føderalistiske parti, der lagde mere vægt på unionens enhed end på enkeltstaternes selvstændighed. Også hævdede han i modsætning til flertallet af sine landsmænd et dannelsens og dygtighedens aristokrati (ville helst have senatet bygget på et sådant grundlag) med forkastelse af den franske revolutions lighedsgrundsætninger. 1796 valgtes han som Washington's efterfølger til præsident, dog kun med få stemmers flertal over Jefferson, og havde i sin embedstid megen modstand at kæmpe imod.

De strenge love, han gennemførte 1798, imod udlændinge og imod angreb på regeringen, vakte megen uvilje som stærke indgreb i den personlige frihed, og ikke mindre gjorde hans mådeholdne politik overfor Frankrig, som hindrede en krig, skønt han samtidig kraftigt hævdede unionens værdighed. Ligesom Washington indtog Adams en vis fornemhed i sin ydre optræden og havde ry for at være meget forfængelig.

Det var ham også en dyb skuffelse, da han ved præsidentvalget 1800 vragedes for Jefferson, og han forlod sin embedsbolig uden at afvente efterfølgerens tiltrædelse. De to gamle medbejlere døde begge samme dag, 50 årsdagen for deres store fællesværk: uafhængighedserklæringen. Adams værker blev udgivet 1850-56 i 10 bind, og hans brevveksling med sin hustru Abigael Smith (1744-1818) under frihedskrigen udkom 1875.