LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            England         


John Hely Hutchinson
John Hely Hutchinson (15. maj 1757 - 6. juli 1832), greve af Donaughmore, engelsk general, født i Dublin, død i Knocklofty.

1774 trådte han ind i hæren, søgte at udvide sine militære kundskaber på fastlandet og var i den anledning i Frankrig ved revolutionens Udbrud. Som oberstløjtnant deltog han i felttoget i Champagne i hertugen af Braunschweigs hovedkvarter og førte 1794 med særlig dygtighed i Flandern et af ham selv udrustet regiment.

Efter at have deltaget i kampen mod oprørerne i Irland kæmpede han 1799 i Holland og gik 1801 til Ægypten, hvor han, efter at general Abercromby var bleven dødelig såret ved Alexandria, fik overkommandoen over den engelske hær. Han erobrede Damiette og Ramanieh, indesluttede Kairo og tvang general Béliard til kapitulation med 14.000 mand. Han vendte sig nu mod Alexandria, afslog her de franske udfaldsforsøg og tvang Menous til overgivelse med 10.000 mand, hvorved ekspeditionens mål, franskmændenes fordrivelse fra Ægypten, var nået. For sine fortjenester i dette felttog ophøjedes han til lord af Knocklofty. 1803 fik han generalløjtnants rang og rejste 1806 som overordentlig gesandt til Rusland, i hvilken egenskab han i kejser Alexanders følge overværede slaget ved Friedland. Efter Tilsit-freden 1807 vendte han tilbage til England, hvor han 1813 forfremmedes til virkelig general.