Joseph Fiévée
Joseph Fiévée (1767-1839), fransk publicist, var en af Condorcets medarbejdere ved Chron. de Paris, men efter 9. Thermidor kontrarevolutionær og en tid fængslet. Hans roman La Dot de Suzette (1798) gjorde megen lykke. Derefter tjente han i lang tid Napoleon med troskab og dygtighed, både som skribent og hemmelig sendemand, og blev 1813 præfekt. 1814 sluttede han sig til bourbonerne, men kom snart i konflikt med regeringen og spillede en ikke ringe rolle i den oppositionelle journalistik, der forberedte julirevolutionen.