LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier         


Karl von Clausewitz
Karl von Clausewitz (1. juni 1780 - 16. november 1831) preussisk generalmajor og militærforfatter, født i Burg, død i Breslau. Han trådte 1792 som junker ind i hæren og deltog 1793 og 1794 i felttogene ved Rhinen. 1801 kom han som elev på militærakademiet i Berlin, hvor Scharnhorst, der her var lærer, lagde mærke til ham og tog sig særlig af ham. På Scharnhorsts anbefaling blev han 1803 adjutant hos prins August af Preussen og blev ved Prenzlau krigsfange tillige med prinsen, som han fulgte til Nancy. Efter fangenskabet blev han ansat som major i generalstaben og var i krigsministeriet Scharnhorsts medarbejder. 1810-12 var han desuden lærer for kronprinsen i krigsvidenskaberne.

Da Preussen 1812 stillede et hjælpekorps for franskmændene, tog han sin afsked og trådte i russisk tjeneste. Under felttoget 1813 var han generalstabschef i Wallmodens korps og skrev under våbenstilstanden på opfordring af Gneisenau Der Feldzug von 1813 bis zum Waffenstilstande (anon., Leipzig 1813), der vakte en ikke ringe opsigt.

Først efter fredslutningen 1814 samtykkede kongen af Preussen i igen at ansætte ham i den preussiske hær. 1815 var han generalstabschef under Thielmann, i hvilken stilling han forblev indtil 1818, da han udnævntes til generalmajor og ansattes som direktør for krigsskolen. I denne stilling har han udarbejdet hovedparten af sine krigsvidenskabelige værker. 1830 udnævntes han til inspektør for 2. artilleriinspektion i Breslau og var 1831 generalstabschef hos Gneisenau i den hær, der opstilledes på den polske grænse i anledning af opstanden. Kort efter sin tilbagekomst til Breslau døde han af kolera.

Clausewitz skylder sine skriftlige militære værker en stor del af sin berømmelse. Hans enke udgav med bistand af grev Groben og andre venner hans værker under titlen Hinterlassene Werke tiber Krieg und Kriegfiihrung (Berlin 1832-37). Af disse værker, der har haft en betydelig indflydelse på det tyske officerskorps, skal særlig fremhæves Vom Kriege, Der Feldzug von 1796 in Italien, Der Feldzug von 1815, Nachrichten über Preussen in seiner grossen Katastrophe. Clausewitz var i besiddelse af en glimrende fremstillingsevne og udmærkede sig i særlig grad ved sin kritiske behandling af krigshistorien.