LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Sverige         


Lars Benzelstjerna
Lars Benzelstjerna (1759-1808), svensk marineløjtnant, søn af direktør Albr. Benzelius, som senere adledes med navnet Benzelstjerna.

Han studerede først en tid lang i Lund og stiftede der bekendtskab med den senere legationssekretær, baron Albedyhl i København. Allerede som ung udviklede han sig som en noget overspændt karakter, der ved flere lejligheder lagde fantastiske planer til sit lands bedste. Da Sverige 1789 var i krig med Rusland, lå der om vinteren en russisk eskadre indefrosset på Københavns Red, og Benzelstjerna udfærdigede da en plan til at sprænge denne i luften ved hjælp af et handelsskib, som lå midt imellem de russiske, og hvis ejermand, O'Brien, var villig til at sælge sig til det anførte øjemed. Det lykkedes Benzelstjerna at vinde den svenske regering for planen, der imidlertid blev forrådt i tide, og efter en del stormende optrin af pøbelen og politiet uden for det svenske gesandtskabshotel udleverede Benzelstjerna sig selv som fange. Ved undersøgelsen viste det sig, at han udelukkende havde handlet af patriotiske motiver; han dømtes først tillige med O'Brien til døden, men benådedes, på forbøn af den russiske kejserinde, med livsvarigt fængsel. 1796 blev han dog løsladt og overført til Sverige.