Linus
Linus skal efter sagnet have været den første romerske biskop efter apostlen Peter. Der nævnes ganske vist en Linus 2. Tim. 4, 21, men vi kender intet nærmere til ham, og et egentlig pavedømme kan der i hvert fald først senere tales om.