LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Portugal         


Marie 2. da Gloria
Marie 2. da Gloria (4. april 1819 - 15. november 1853), dronning af Portugal 1833-53, født i Rio Janeiro, var datter af kejser Pedro 1. af Brasilien i hans første ægteskab med ærkehertuginde Leopoldine, datter af Kejser Frants 1. af Østrig. Hun blev allerede 2. maj 1826 efter farens afkald på tronen ophøjet til dronning, for at Portugal og Brasilien kunne skilles ad, og hendes faster Isabella skulle være regentinde, mens hun senere skulle ægte sin farbror Dom Miguel. Hun var 1528 på vej til Europa, da Dom Miguel, som 1827 var blevet regent, gjorde sig til enevældig konge, og hun førtes derfor tilbage til Brasilien.

Men 1831 besluttede faren at nedlægge regeringen her til bedste for hendes halvbror Pedro 2, og at optage kampen for hendes rettigheder, mens hun selv opholdt sig i Frankrig. Da sejren var vundet, holdt hun 22. september 1833 sit indtog i Lissabon og blev kronet. September 1834 erklæredes hun for myndig, da faren døde, og 26. januar 1835 ægtede hun hertug August af Leuchtenberg, men blev enke efter 2 måneders forløb. 9. april 1836 ægtede hun hertug Ferdinand af Sachsen-Koburg, som næste år fik titel af konge. Hendes regering betegnedes ved idelige partikampe og ministerskifter, gentagne opstande og omstyrtelser af forfatningen; hun tog selv livlig del i disse bevægelser, men havde hverken evne eller kraft til at tilvende sig den personlige magt, hun stræbte efter; hendes egensind og lunefuldhed gjorde hende ikke afholdt. Hun fik 11 børn, hvoraf 4 døde som små. Af hendes sønner blev Pedro 5. (1837-61) hendes efterfølger og derefter Luis 1. (1838-89); to andre døde 1861 og den femte 1889. Af døtrene ægtede Antonia 1861 prins, senere fyrst Leopold af Hohenzollern, og Marie Anna 1859 prins, senere kong Georg 2. af Sachsen.