Morten Mortensen Hassing
Morten Mortensen Hassing (27. februar 1813 - 27. februar 1863), dansk Læge, født i Hobro, død i København, blev student 1832, fik Universitetets Guldmedalje 1836, tog medicinskkirurgisk eksamen 1838.

Hassing tjenstgjorde derefter ved hospitalerne og blev licentiat 1845 med en afhandling om syfilis, behandlet med jod-kalium. Hassing rejste derefter udenlands, tog 1848 doktorgraden (De colica scortorum), blev reserveakkuchør 1850 og overlæge ved den nyoprettede afdeling for dermato-venerologi. Hassing virkede inden for »Kommissionen til Reorganisation af Alm. Hospital« stærkt for oprettelsen af Kommunehospitalet, og han benyttedes meget på grund af sit organisatoriske talent (Komm. vedrørende sundhedspolitiet og sundhedsvedtægterne).

Han var den første, der studerede syfilidologi videnskabeligt her i landet og var medstifter af »Alm. dansk Lægeforening«.