Nikolaus Kopernikus
Nikolaus Kopernikus (19. februar 1473 - 24. maj 1543) var en katolsk embedsmand, astronom og læge. Da pave Leo 10. i 1514 opfordrede teologer og astronomer til at bidrage til en præcis fastlægning af påsken, blev Nikolaus Kopernikus involveret i arbejdet med at »måle« året og månederne præcist ud fra observationer af himmellegemer, navnlig planeter.

På den tid hældede de fleste lærde til Ptolemaios' model af universet, med en ubevægelig jord og alle himmellegemer »sat fast« på gennemsigtige (det vil sige usynlige) og roterende kugleskaller: Med nogle »tillempninger« (visse kugleskallers centre forskudt lidt i forhold til jordens centrum, samt ekstra cirkelbevægelser) passer denne model nogenlunde til hvad man kunne observere dengang. Men Nikolaus Kopernikus kunne under henvisning til sine observationer påvise, at en mængde problemer og unøjagtigheder ved Ptolemaios' model kunne løses ved at sidestille jorden med de øvrige planeter og anbringe den på sin egen »kugleskal« (eller mere præcist: cirkelbane) omkring solen, som nu overtog hidtidige jordens rolle som »verdens centrum«. Omkring samtidig med den pavelige opfordring, udarbejder Kopernikus et dokument, Commentariolus (Den lille kommentar), hvori han argumenterer for sit heliocentriske verdenssystem, med (tilsyneladende) stillestående fiksstjerner alleryderst.

Helt i overensstemmelse med den moderne fysiks beskrivelse af vort solsystem er Nikolaus Kopernikus verdensmodel ikke: Senere skulle Johannes Kepler påvise, at planeterne ikke følger cirkelformede, men snarere elliptiske baner om solen.