LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Biografier            Tyskland         


Odovakar
Odovakar (Odoacer, Odo'aker) (cirka 433—493), germansk hærfører. Odovakar kom omtrent 470 til Italien og blev optaget i den kejserlige livgarde. Da gardens fører Orestes, som havde sat sin søn Romulus Augustulus på den romerske kejsertrone, vægrede sig ved at uddele 1/3 af jorden i Italien til de germanske tropper, rejste de sig til opstand under Odovakars ledelses. Orestes blev indesluttet i Pavia og, efter at denne by var blevet erobret, fanget og dræbt af Odovakar, som derefter antog titel af konge uden dog at anlægge de kejserlige insignier, hvorimod Romulus Augustulus blev afsat (476).

Da Italien nu for bestandig var kommet under barbarernes herredømme, regner man fra dette tidspunkt oldtidens afslutning. Odovakar blev ganske vist anerkendt som Italiens herre af den østromerske kejser Zenon og modtog af hamt titel af Patricius, men regerede faktisk ganske selvstændig.

Han udvidede 481 sit herredømme over Dalmatien og førte senere også en heldig krig ved Donau. I Italien foretog han den jorduddeling, som de germanske tropper havde forlangt, men i landets forvaltning foretoges der i øvrigt ingen forandringer af betydning.

488 blev han angrebet af østgoterne, som trængte ind i Italien under anførsel af Theodorik. Efter at Odovakar havde lidt flere nederlag, måtte han indeslutte sig i Ravenna, hvor han blev belejret i tre år. Da han endelig måtte overgive sig, dræbte Theodorik ham med egen hånd (493).